Villainbrott utanför Kungsör

Tog sig in i villan genom att bryta upp en altandörr.