Trygghetsvandring genomförs i Köping

Otrygga platser i staden ska identifieras.