Tågtrafiken påverkas av explosionsrisk

Flera tåg inställda i länet. Kungsör och Kvicksund påverkas.