Svar till Andreas Silversten

Tony Pehrsson (SD): “Anar jag en bitterhet hos er…”