Surahammars kommun skaffar Facebook-sida

Beslut om att synas där fattades i kommunfullmäktige.