Surahammars kommun får rätt i tvisten om Ekängsbadet

“Äntligen har vi fått ett beslut och kan gå vidare i processen”.