Skola kritiseras – utredde inte elevs stödbehov

En skola i Köping kritiseras av Skolinspektionen.