Så blir nya organisationen i Köpings kommun

Fyra förvaltningar avvecklas – verksamheterna inom Kolsva kommundel ska bli en integrerad del i Köpings kommun.