Risk för störningar när Stora gatan får ny belysning

Tekniska kontoret har påbörjat arbetet med att byta ut gatubelysningen längs Stora gatan i Köping.