Radio- och tv-avgiften ersätts – alla ska betala

David Eriksson skriver om den nya individuella public service-avgiften.