Nu ska vattenledningarna spolas rena i Arboga

Renspolning av vattenledningsnätet påbörjas i veckan.