MSB gör förtydliganden kring eldningsförbud

Myndigheten menar att förbud ska gälla utanför sammanhållen bebyggelse – alltså inte i den egna trädgården.