“Maktmissbruk eller nödvändighet?”

Debattartikel om förhållandet mellan lärare och rektor vid internrekrytering inom kommunen.