Maktlösheten i Sverige

Harry Holm skriver om medborgarens möjligheter att påverka.