Majoriteten röstade ner Kolsva kommundelsnämnd

S, V, L och M fick igenom organisationsförändring på extrainsatt kommunfullmäktigemöte.