Kvinnors medianlön lägre i alla regioner

Jämställdhetsstatistiker: “Inom landstinget är det många kvinnor som jobbar som undersköterskor och den lönen skiljer sig mycket från en specialistläkares till exempel”.