Kvinnor använder bilbälte oftare än män

“Bara för att alla bilar har bältespåminnare betyder det inte att vi kommer se en 100-procentig bältesanvändning”.