Justering av vägbana medför begränsad framkomlighet

Gata i Kungsör fixas till under flera dagar.