Hållplats stängs av när julbelysning plockas ner

Tillfälliga avstängningar av gator väntar.