Grannar får tycka till om Furanhusets framtid

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Köpings Bostads AB bjuder in till samrådsmöte.