Fortsatt tapp för kyrkliga begravningar

“Det är en naturlig följd av att Svenska kyrkan tappar medlemmar”.