Dykarteam har börjat söka efter Palmevapnet

I februari rapporterade Magazin24 vittnesuppgifter som antydde att Palmevapnet kan ha dumpats i Findlaviken. Nu har ett dykarteam varit på plats och börjat undersöka området.