Dramatiserad stadsvandring populärt torsdagsnöje

Även i år anordnar kommunen dramatiserade stadsvandringar genom Köpings centrum på torsdagskvällar under sommaren.