Begränsad framkomlighet på väg i Köping

Arbetet kommer pågå under vecka 16 och 17.