Barn- och utbildningsnämnden går vidare med förslag till ny skolorganisation

“Nu har vi tagit ytterligare ett steg i att skapa en bra skola och förskola för alla barn och elever”.